Başvuru Koşulları

 • Yüksek lisans programları için lisans diplomasına sahip olmak.
 • Doktora programları için yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
 • Doktora programlarına başvuracak adaylardan; ilgili programın belirlediği eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dilden; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî bir yabancı dil sınavından en az 55 puan alındığını gösteren belge. ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan aldığını gösteren belge de geçerlidir. Yurt içi veya yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitimini yukarıda ifade edilen dilde tamamlamış olan adaylardan doktorada yabancı dil şartı aranmaz. Ancak Enstitüler gerekli gördüğü durumlarda söz konusu öğrencilerden yeniden dil şartını sağlamalarını isteyebilir.

BAŞVURU BELGELERİ

 • Enstitülerin veya Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Ofisinin web sayfasında bulunan başvuru formu doldurulacaktır.
 • Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının ve Türkçe tercümesinin örneği,
 • Lisans ve/veya Yüksek lisans not durum belgesinin (transkript) ve Türkçe tercümesinin örneği,
 • Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan; Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının ve transkriptinin İngilizce olarak düzenlenmiş olması durumunda belgelerin Türkçe tercümesi istenmez.
 • Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının örneği,
 • Vesikalık fotoğraf

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu tarafından değerlendirilir. Yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun görüşü ve EYK kararı ile kesinleşir.
 • Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olan ve bu durumlarını belgeleyen adaylar, kontenjan dışından, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun görüşü ve EYK kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilir.
 • Çankırı Karatekin Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından, ilgili programın Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun görüşü ve EYK kararı ile öğrenci olarak kabul edilir.
 • Başvurusu kabul edilen adayların kabul mektupları kendilerine ulaştırılır.
 • Eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim alan uluslararası öğrenciler, kayıtlı oldukları programları tamamlayabilmeleri için (2) iki yarıyıl içerisinde, Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)  ya da Çankırı Karatekin Üniversitesi’nce tanınan bir TÖMER tarafından yapılan Türkçe dil sınavından en az C1 seviyesinde Türkçe yeterlilik düzeyini sağlamış olduklarını belgelendirmelidir. Lisansüstü programa kabul edilen ve en az C1 seviyesinde Türkçe yeterlilik belgesine sahip olmayan öğrenciler; Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi  (TÖMER)  ya da Üniversitenin kabul edeceği başka bir Türkçe dil eğitimi veren kurumda Türkçe eğitimleri için kayıt olmaları koşuluyla bir dönemde; Uzmanlık Alan Dersi hariç en fazla (3) üç adet lisansüstü ders alabilir. Yurt içi ya da yurt dışında lisans veya yüksek lisans eğitim dili Türkçe olan programlardan mezun olan adaylarda dil şartı aranmaz. Ancak Enstitüler gerekli gördüğü durumlarda söz konusu öğrencilerden yeniden dil şartını sağlamalarını isteyebilir.
 • Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim alan uluslararası öğrenciler, kayıtlı oldukları programları tamamlayabilmeleri için (2) iki yarıyıl içerisinde; Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan İngilizce dil sınavından veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından en az 65 puan aldığını belgelendirmelidir. ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer puanı aldığını gösteren belge de geçerlidir. Lisansüstü programa kabul edilen ve en az 65 puan seviyesinde İngilizce yeterlilik belgesine sahip olmayan öğrenciler; Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi  (TÖMER)  ya da Üniversitenin kabul edeceği başka bir İngilizce dil eğitimi veren kurumda İngilizce eğitimleri için kayıt olmaları koşuluyla bir dönemde; Uzmanlık Alan Dersi hariç en fazla (3) üç adet lisansüstü ders alabilir. Yurt içi ya da yurt dışında lisans veya yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun olan adaylarda dil şartı aranmaz. Ancak Enstitüler gerekli gördüğü durumlarda söz konusu öğrencilerden yeniden dil şartını sağlamalarını isteyebilir.