Kayıt

KAYITTA İSTENEN BELGELER

 • Lisans ve/veya Yüksek Lisans diplomasının aslı veya resmi onaylı Türkçe tercümesinin; Noterden ya da Türkiye Cumhuriyeti Elçiliklerinin Eğitim Ataşeliği bölümünden onaylı örneği,
 • Lisans ve/veya Yüksek Lisans not durum belgesinin (transkript) aslı veya resmi onaylı Türkçe tercümesinin; Noterden ya da Türkiye Cumhuriyeti Elçiliklerinin Eğitim Ataşeliği bölümünden onaylı örneği,
 • Başvuru formunun aslı,
 • Öğrenim vizesinin resmi onaylı örneği,
 • Pasaportun resmi onaylı örneği,
 • Öğrenim amaçlı ikamet beyanı,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
 • Lisans ve/veya Yüksek Lisans diplomasının Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi,
 • Harç ücretinin ödendiğine dair banka dekontu,
 • Devlet bursu ile gelen öğrenciler için harç ücretlerinin ödeneceğine dair ilgili devlet kuruluşlarından veya ülkelerin elçiliklerinden alınacak olan resmi yazı,
 • Dil belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği,
 • Yüz yüze eğitimde; Öğrencilerin sağlık raporu ibraz etmeleri ve Türkiye’de geçerli bir sosyal güvencesi bulunmayan öğrencilerin sağlık sigortası yaptırmaları zorunludur.


TÜRKÇE /İNGİLİZCE YETERLİK SINAV TARİHLERİ

 •  Kesin kayıt döneminden sonra başvuru yapılan enstitülerin web sayfalarında ilan edilecektir.