Uluslararası lisansüstü öğrencilerin başvuru ve kabul yönergesi güncellenmiştir.

Uluslararası Lisansüstü Öğrencilerin Başvuru ve Kabul Yönergesi 17 Şubat 2021 tarihinde Üniversitemiz Senatosunca değiştirilmiştir. Yönerge için tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi