Yönetmelik ve Yönergeler

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için lütfen tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için lütfen tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (13 Ocak 2019 Tarih ve 30654 sayılı RG) için lütfen tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi için lütfen tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Programlara Kayıtlı Uluslararası Öğrencilere Verilecek Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge için lütfen tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Diploma Eki için lütfen tıklayınız.